Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 13.08.2018 r. wystąpiła nieplanowana potrzeba zatrzymania dostaw wody dla nieruchomości położonych w Zawadzkiem przy ulicy Opolskiej (numery nieparzyste od 63 do 83, numery parzyste od 76 do 102). Planowana godzina przywrócenia dostaw wody: 15:00. Mieszkańców okolicznych nieruchomości informujemy, że  po usunięciu awarii woda moze zostać zabarwiona zwiazkami żelaza. Za niedogodności przepraszamy.

Z.G.K. "ZAW-KOM" Sp. z o.o. informuje o planowanych pracach eksploatacyjnych prowadzonych na sieci wodociągowej:

1. W nocy z 29 czerwca na 30 czerwca 2018r. w godzinach od 22:00 do 05:00 będzie przeprowadzane okresowe czyszczenie zbiornika wieży ciśnień w Zawadzkiem.

2. W nocy z 02 lipca na 03 lipca 2018r. w godzinach od 22:00 do 04:00 będzie przeprowadzane płukanie sieci wodociągowej w Zawadzkiem.

W związku z powyższymi pracami w godzinach ich wykonywania zostanie obniżone ciśnienie w sieci wodociągowej, a woda może zostać zabarwiona związkami żelaza. Spadek ciśnienia będzie szczególnie odczuwalny w budynkach wielolokalowych na wyższych piętrach. Podczas prowadzenia robót może zostać wstrzymana całkowicie dostawa wody (chwilowo).

Ponadto informujemy, iż wymienione prace są przeprowadzane okresowo i wynikają z wewnętrznego harmonogramu ich przeprowadzania.

Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że DECYZJĄ nr GL.RET.070.7.186.2018.EK organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Zawadzkie na okres 3 lat.

W związku z opublikowaniem DECYZJI na portalu BIP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 13.06.2018 r., w/w taryfy wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji, tj. dnia 21 czerwca 2018 r. W zakładce Usługi/Gospodarka WOD-KAN można się zapoznać z dokumentami w sprawie nowych taryf.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.).
  2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180).
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566).

Informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na okres od 01 lipca do 31 grudnia br. są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Usługi/Gospodarka Komunalna/Harmonogramu odbioru odpadów.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Klientów oraz o przysługujących im prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r. Prosimy o zapoznanie się pełną treścią informacji: pobierz.