Informujemy, że w dniach 17.03.2018 do 25.03.2018 sprawy związane z zimowym utrzymaniem placów, jezdni i chodników w ciągach dróg gminnych należy zgłaszać pod numerem -  510 129 757.

Od dnia 26.03.2018r. będzie czynny znowu dotychczasowy numer telefonu – 515 298 087.

Informujemy, że w dniu 12.03.2018 od 08:00 przy ul. Opolskiej (Zawadzkie, Żędowice tzw. "Kolonia") na sieci wodociągowej będą prowadzone prace modernizacyjne.

W związku z zaistniałą sytuacją dostawy wody zostaną wstrzymane dla nieruchomości położonych:

przy ulicy Opolskiej (lewa strona) od numeru 85 (Zawadzkie) do 140 (Żędowice),

przy ulicy Opolskiej (prawa strona) od numeru 104 (Zawadzkie) do 93 (Żędowice).

 

Na wszystkich pozostałych ulicach może nastąpić obniżenie ciśnienia wody oraz woda może zostać zabarwiona związkami żelaza.

Przewidywany termin zakończenia prac: 12.03.2018 g. 13:00

Za niedogodności przepraszamy.

Informujemy, że w dniu 14.02.2018r. będą prowadzone prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w Żędowicach.

 

W związku z powyższym w godzinach od 8:30 do 13:00 dostawa wody zostanie wstrzymana:

1. w Żędowicach na następujących ulicach:

- ul. Opolska (lewa i prawa strona) od numeru 1 do 16

- ul. Zielona, Tuwima, Młyńska.

2. w Kielczy na następujących ulicach:

- ul. Opolska od numeru 73 do przejazdu kolejowego.

 

Za wszelkie niegodności przepraszamy.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie (budowę) kanalizacji sanitarnej w Kielczy.

Wszelkie szczegóły znajdują się w zakładce przetargi.

W zakładce Inwestycje można śledzić bieżący postęp robót prowadzonej obecnie budowy kanalizacji sanitarnej w Kielczy w rejonie drogi wojewódzkiej nr 901.

Prace planujemy zakończyć do końca 2017r. Wszystkich Mieszkańców tego obszaru informujemy, że do nowej kanalizacji sanitarnej nie będzie można podłączyć swoich nieruchomości do momentu zakończenia planowanej budowy kanalizacji w Kielczy Południe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zakres zaznaczony na mapach poglądowych). Według planów Spółki podłączenia będą możliwe w pierwszej połowie 2019 roku.