Informujemy, że w dniu 03.10.2018r. będą prowadzone prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w Zawadzkiem.

 W związku z powyższym w godzinach od 8:00 do 14:00 dostawa wody zostanie wstrzymana w Zawadzkiem dla następujących nieruchomości:

- ul. Opolska 1, 2, 2A, 3, 5, Nowe Osiedle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Po zakończeniu robót woda może zostać w pierwszej fazie po wznowieniu dostaw zabarwiona związkami żelaza.

Za wszelkie niegodności przepraszamy.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 20.09.2018 r. prowadzone będzie płukanie sieci wodociągowej w miejscowości Zawadzkie.

Od godz. 11:00 do 15:00 może nastapić spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej na obszarze od Restauracji LIDO do ronda w Zawadzkiem.

Za niedogodności przepraszamy.

 

Informujemy, że harmonogramy odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych na okres od 01 lipca do 31 grudnia br. są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Usługi/Gospodarka Komunalna/Harmonogramu odbioru odpadów.

Z.G.K. "ZAW-KOM" Sp. z o.o. informuje o planowanych pracach eksploatacyjnych prowadzonych na sieci wodociągowej:

1. W nocy z 29 czerwca na 30 czerwca 2018r. w godzinach od 22:00 do 05:00 będzie przeprowadzane okresowe czyszczenie zbiornika wieży ciśnień w Zawadzkiem.

2. W nocy z 02 lipca na 03 lipca 2018r. w godzinach od 22:00 do 04:00 będzie przeprowadzane płukanie sieci wodociągowej w Zawadzkiem.

W związku z powyższymi pracami w godzinach ich wykonywania zostanie obniżone ciśnienie w sieci wodociągowej, a woda może zostać zabarwiona związkami żelaza. Spadek ciśnienia będzie szczególnie odczuwalny w budynkach wielolokalowych na wyższych piętrach. Podczas prowadzenia robót może zostać wstrzymana całkowicie dostawa wody (chwilowo).

Ponadto informujemy, iż wymienione prace są przeprowadzane okresowo i wynikają z wewnętrznego harmonogramu ich przeprowadzania.

Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że DECYZJĄ nr GL.RET.070.7.186.2018.EK organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Zawadzkie na okres 3 lat.

W związku z opublikowaniem DECYZJI na portalu BIP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 13.06.2018 r., w/w taryfy wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji, tj. dnia 21 czerwca 2018 r. W zakładce Usługi/Gospodarka WOD-KAN można się zapoznać z dokumentami w sprawie nowych taryf.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.).
  2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180).
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566).