Naglowek PROW2014 2020 kolor 1

Umowa podpisana

       Podpisanie umowy2Spółka „ZAW-KOM” w dniu 17 listopada 2016 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarna wodno-ściekowa” pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie – budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza – etap III w ramach PROW 2014-2020. Wniosek złożony przez zakład został zweryfikowany i otrzymał pozytywną ocenę oraz ilość punktów wystarczającą do otrzymania pomocy w formie dofinansowania.
21 czerwca 2017r. w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu została zawarta umowa pomiędzy Spółką, a Samorządem Województwa o przyznaniu pomocy.
W ramach dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej w części południowej Kielczy (Mapa poglądowa: kolor turkusowy).
Zakład rozpoczęcie prac budowlanych planuje na wiosnę 2018 roku, a ich zakończenie na jesień. O terminie obowiązkowego przyłączenia mieszkańcy będą informowani indywidualnie.

W przypadku pytań, problemów lub innych spraw związanych z inwestycją prosimy o kontakt telefoniczny tel. 77 46 22 153, a w przypadku chęci odwiedzenia naszej Spółki zapraszamy do biura nr 3 (parter) w siedzibie Spółki.

Zespół ds. prowadzenia Inwestycji

 

Tablica PROW 2014 2020 ZAW KOM 1a

-------------------------------------

Aktualizacja treści przedstawionej powyżej: 04.08.2017r.