Obowiązujące taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Informujemy, iż Decyzją NR GL.RZT.70.96.2021 z dnia 20 kwietnia 2021r. [...]