Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. informuje. że od dnia 01.11.2015 usługę wywozu nieczystości płynnych z posesji, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej wykonuje na dzień dzisiejszy firma "Usługi Transportowe Mudrak Andrzej" z Kielczy. Zgłoszenie wywozu ścieków należy zgłaszać pod numerem telefonu 602354974.

Cena wywozu 1m3 ścieków wynosi - 26,00 zł brutto.