Informujemy, że opłaty za wodę i odprowadzone ścieki nalezy wpłacać na indywidualny rachunek bankowy podany na fakturze dotyczącej świadczonych usług.