W zakładce Inwestycje można śledzić bieżący postęp robót prowadzonej obecnie budowy kanalizacji sanitarnej w Kielczy w rejonie drogi wojewódzkiej nr 901.

Prace planujemy zakończyć do końca 2017r. Wszystkich Mieszkańców tego obszaru informujemy, że do nowej kanalizacji sanitarnej nie będzie można podłączyć swoich nieruchomości do momentu zakończenia planowanej budowy kanalizacji w Kielczy Południe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zakres zaznaczony na mapach poglądowych). Według planów Spółki podłączenia będą możliwe w pierwszej połowie 2019 roku.