Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem informuje, że DECYZJĄ nr GL.RET.070.7.186.2018.EK organ regulacyjny Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zatwierdził taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Zawadzkie na okres 3 lat.

W związku z opublikowaniem DECYZJI na portalu BIP Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 13.06.2018 r., w/w taryfy wchodzą w życie w terminie 7 dni od daty publikacji, tj. dnia 21 czerwca 2018 r. W zakładce Usługi/Gospodarka WOD-KAN można się zapoznać z dokumentami w sprawie nowych taryf.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn.zm.).
  2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180).
  3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  4. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566).