Informujemy mieszkańców, że od dnia 1 stycznia 2019 r. podwyższeniu ulega opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie.

Nowa opłata wynosi:

  1. dla osób deklarujących selektywną zbiórkę odpadów -18,00 zł/os (od osoby zamieszkującej nieruchomość)
  2. dla osób deklarujących zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny - 30,50 zł/os.

Z pobranych od mieszkańców opłat  pokrywane są następujące wydatki:

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki  i worki na odpady,

- odbiór i transport zebranych odpadów,

- zagospodarowanie zebranych odpadów,

- organizację zbiórek odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

- organizację punktów zbiórki przeterminowanych lekarstw,

- druk ulotek informacyjnych i harmonogramów,

- obsługę administracyjną systemu (między innymi: druk książeczek opłat, obsługa księgowa, obsługa mieszkańców, czynności kontrolne).

UWAGA: Opłata nie obejmuje dezynfekcji pojemników. Dezynfekcję pojemników właściciele nieruchomości powinni wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Ponadto informujemy, że w zakładce Usługi/Gospodarka komunalna zostały zamieszczone nowe harmonogramy odbioru odpadów na rok 2019 oraz ulotka informacyjna z podstawowymi zasadami segregacji odpadów.