W związku z rozpoczęciem działań Spółki w ramach inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerklańskiej wraz z zabudową przepompowni P-0 oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 1 Maja i Mickiewicza w Zawadzkiem" informujemy, że wyznaczone zostały terminy spotkań z Mieszkańcami, które mają na celu przybliżyć całość zadania, przedstawić koncepcję oraz kalendarz robót.

Terminy spotkań:
- 02.04.2019 r. (wtorek) godz. 16:00 - Mieszkańcy ulicy 1 Maja w Zawadzkiem,
- 03.04.2019 r. (środa) godz. 16:00 - Mieszkańcy domów jednorodzinnych w ulicy Mickiewicza w Zawadzkiem,
- 04.04.2019 r. (czwartek) godz. 16:00 - Mieszkańcy bloków wielorodzinnych w ulicy Mickiewicza w Zawadzkiem.

Spotkania odbędą się w świetlicy (parter) w siedzibie Spółki przy ul. Świerklańskiej 2 w Zawadzkiem.

Wszyscy Mieszkańcy zostaną indywidualnie poinformowani o wyznaczonych spotkaniach drogą pisemną.

Serdecznie zapraszamy!

Spółka "ZAW-KOM" informuje, że w miejscowości Zawadzkie firma zewnętrzna wykonuje na zlecenie usługi monitoringu kanalizacji sanitarnej, czyszczenia, a następnie bezwykopowej renowacji fragmentów rurociągów (w technologii tzw. "krótkiego rękawa"), które dzięki inspekcji TV kanalizacji zostały wyznaczone do naprawy.

Dzięki działaniom firmy Spółka "ZAW-KOM" zapobiega powstawaniu poważnych awarii sieci kanalizacji sanitarnej w naszej Gminie.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

IMG 20190307 WA0013IMG 20190307 WA0014IMG 20190307 WA0015

IMG 20190307 093727IMG 20190307 093843

IMG 20190307 093911

Z.G.K. "ZAW-KOM" Sp. z o.o. informuje o planowanych pracach eksploatacyjnych prowadzonych na sieci wodociągowej:

1. W nocy z 7 na 8 grudnia 2018r. w godzinach od 22:00 do 05:00 będzie przeprowadzane okresowe czyszczenie zbiornika wieży ciśnień w Zawadzkiem.

2. W nocy z 10 na 11 grudnia 2018r. w godzinach od 22:00 do 04:00 będzie przeprowadzane płukanie sieci wodociągowej w Zawadzkiem.

W związku z powyższymi pracami w godzinach ich wykonywania zostanie obniżone ciśnienie w sieci wodociągowej, a woda może zostać zabarwiona związkami żelaza. Spadek ciśnienia będzie szczególnie odczuwalny w budynkach wielolokalowych na wyższych piętrach. Podczas prowadzenia robót może zostać wstrzymana całkowicie dostawa wody (chwilowo).

Ponadto informujemy, iż wymienione prace są przeprowadzane okresowo i wynikają z wewnętrznego harmonogramu ich przeprowadzania.

Informujemy mieszkańców, że od dnia 1 stycznia 2019 r. podwyższeniu ulega opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Zawadzkie.

Nowa opłata wynosi:

  1. dla osób deklarujących selektywną zbiórkę odpadów -18,00 zł/os (od osoby zamieszkującej nieruchomość)
  2. dla osób deklarujących zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny - 30,50 zł/os.

Z pobranych od mieszkańców opłat  pokrywane są następujące wydatki:

- wyposażenie nieruchomości w pojemniki  i worki na odpady,

- odbiór i transport zebranych odpadów,

- zagospodarowanie zebranych odpadów,

- organizację zbiórek odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

- organizację punktów zbiórki przeterminowanych lekarstw,

- druk ulotek informacyjnych i harmonogramów,

- obsługę administracyjną systemu (między innymi: druk książeczek opłat, obsługa księgowa, obsługa mieszkańców, czynności kontrolne).

UWAGA: Opłata nie obejmuje dezynfekcji pojemników. Dezynfekcję pojemników właściciele nieruchomości powinni wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Ponadto informujemy, że w zakładce Usługi/Gospodarka komunalna zostały zamieszczone nowe harmonogramy odbioru odpadów na rok 2019 oraz ulotka informacyjna z podstawowymi zasadami segregacji odpadów.

Zapraszamy do składania ofert dotyczących zimowego utrzymania dróg gminnych w gminie Zawadzkie na 2018/2019r.

Szczczegóły zapytania przedstawiono w pliku do pobrania: POBIERZ.