11 kwiecień 2019 r.

Nr postępowania: ZP/04/19

Nr publikacji zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR: 42/11/04/2019

Roboty budowlane:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III.

Opis Plik do pobrania
Cz. I Zapytanie ofertowe IDW pobierz
Cz. II Zapytanie ofertowe IPU pobierz 
Cz. III Zapytanie ofertowe OPZ pobierz
Załączniki edytowalne pobierz
Dokumentacja pobierz
Informacja z otwarcia ofert pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz