W związku z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi, Zakład Gospodarki Komunalnej “ZAW-KOM” Sp. z o.o. informuje, że złożył na ręce Prezesa URE wniosek o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi poprzez dostosowanie treści do definicji paliw ciekłych, w czasie terminowym do dnia 16 stycznia 2017 r. Dokumenty można pobrać klikając na link: Wniosek o zmianę koncesji.