Postęp robót - 27.10.2017r.

odhaczone niebieskie

Zgodnie z początkowymi założeniami zakończono prace budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej w Kielczy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 901. Obecnie rozpoczynają się prace prowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich związane z przebudową drogi wojewódzkiej na odcinku od przejazdu kolejowego PKP do granicy województwa.

 

Wykonany zakres robót

 

Postęp robót - 22.09.2017r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony zakres całego zadania oraz postęp robót na przedmiotowej budowie.

 

Mapa poglądowa na dzień 22.09.2017r.

 

Postęp robót - 08.09.2017r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony zakres całego zadania oraz postęp robót na przedmiotowej budowie.

 

Mapa poglądowa na dzień 08.09.2017r.

 

Postęp robót - 28.08.2017r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony zakres całego zadania oraz postęp robót na przedmiotowej budowie.

 

Mapa poglądowa na dzień 28.08.2017r.

 

Postęp robót - 22.08.2017r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony zakres całego zadania oraz postęp robót na przedmiotowej budowie.

 

Mapa poglądowa na dzień 22.08.2017r.

 

Postęp robót - 18.08.2017r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony zakres całego zadania oraz postęp robót na przedmiotowej budowie.

 

Mapa poglądowa na dzień 18.08.2017r.

 

Postęp robót - 06.07.2017r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony zakres całego zadania oraz postęp robót na przedmiotowej budowie.

 

Mapa poglądowa na dzień 06.07.2017r.

 

Teren budowy przekazany

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kielcza w rejonie ulicy Opolskiej  w dniu 26.06.2017r. został przekazany plac budowy.

Inwestycja jest finansowana ze środków własnych Spółki przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego i jest nim firma: "BUDEXIM" Sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik.

Zakres oraz plan rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Kielczy został przedstawiony na Mapie poglądowej. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż po zakończeniu budowy kanalizacji w rejonie ulicy Opolskiej (planowane zakończenie IV kw. 2017) mieszkańcy nie będą mogli włączyć się do nowej sieci. Włączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacji będzie możliwe po zakończeniu kolejnego etapu rozbudowy kanalizacji w Kielczy, który planowany jest na lata 2018/2019. Wcześniejsze rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Opolskiej jest podyktowane planami modernizacji drogi wojewódzkiej nr 901 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Chcemy, aby budowa kanalizacji sanitarnej została zakończona przed rozpoczęciem modernizacji drogi wojewódzkiej.

Aktualnie przeprowadzone zostały prace związane z geodezyjnym wytyczeniem charakterystycznych punktów sieci. Wszystkich mieszkańców prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas prowadzenia prac budowlanych. Niech prowadzona budowa będzie naszym wspólnym dziełem.

W przypadku pytań, problemów lub innych spraw związanych z inwestycją prosimy o kontakt telefoniczny tel. 77 46 22 153, a w przypadku chęci odwiedzenia naszej Spółki zapraszamy do biura nr 3 (parter) w siedzibie Spółki.

Zespół ds. prowadzenia Inwestycji

-------------------------------------

Aktualizacja treści przedstawionej powyżej: 14.11.2017r.