Postęp robót - 29.11.2019r.

znak_drogowy.jpeg

Informujemy, że roboty budowlane zostały zakończone. Rozpoczyna się procedura odbiorowa. Mieszkańców o możliwości przyłączania swoich nieruchomości będziemy informować indywidualnie. Do każdej nieruchomości leżącej w obszarze, gdzie powstała nowa sieć kanalizacji sanitarnej zostanie przesłane pismo wraz z niezbędnymi informacjami. Na dzień dzisiejszy zakazane jest podłączenie swojej nieruchomości do nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Mapa poglądowa na dzień 29.11.2019r.

 

 

Postęp robót - 30.10.2019r.

znak_drogowy.jpeg

Roboty prowadzone są w ciągu ulicy, Polnej oraz Ks. Wajdy. Prosimy o zachowadznie szczególnej ostrożności w rejonach prowadzonenia prac.

 

Mapa poglądowa na dzień 30.10.2019r.

 

 

Postęp robót - 30.09.2019r.

znak_drogowy.jpeg

Roboty prowadzone są w ciągu ulicy Topolowej, Opolskiej, Polnej. Prosimy o zachowadznie szczególnej ostrożności w rejonach prowadzonenia prac.

 

Mapa poglądowa na dzień 30.09.2019r.

 

 

Postęp robót - 16.09.2019r.

znak_drogowy.jpeg

Roboty prowadzone są w ciągu ulicy Topolowej, Opolskiej, Polnej. Prosimy o zachowadznie szczególnej ostrożności w rejonach prowadzonenia prac.

 

Mapa poglądowa na dzień 16.09.2019r.

 

 

Postęp robót - 02.09.2019r.

znak_drogowy.jpeg

Roboty prowadzone są w ciągu ulicy Topolowej. Prosimy o zachowadznie szczególnej ostrożności w rejonach prowadzonenia prac.

 

Mapa poglądowa na dzień 02.09.2019r.

 

 

Postęp robót - 26.08.2019r.

znak_drogowy.jpeg

Roboty prowadzone są w ciągu ulicy Topolowej, Nowowiejskiej, Polnej oraz w rejonie Ks. Wajdy. Prosimy o zachowadznie szczególnej ostrożności w rejonach gdzie prowadzone są roboty budowlane.

 

Mapa poglądowa na dzień 26.08.2019r.

 

Postęp robót - 02.08.2019r.

znak_drogowy.jpeg

Roboty prowadzone są w ciągu ulicy Topolowej oraz Nowowiejskiej. Prosimy o zachowadznie szczególnej ostrożności w rejonach gdzie prowadzone są roboty budowlane.

 

Mapa poglądowa na dzień 02.08.2019r.

 

Postęp robót - 11.07.2019r.

znak_drogowy.jpeg

W 28 tygodniu 2019 rozpoczynamy rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Mieszkańców, którzy posiadają wiedzę na temat faktycznego ułożenia np. kabli energetycznych, kabli teletechnicznych, przyłączy wodociągowych i wszelkiego uzbrojenia podziemnego w rejonie prowadzonych robót prosimy o pomoc i informowanie pracowników firmy wykonawczej o swojej wiedzy. Takie działanie pozwoli nam unikać niepotrzebnych awarii i dodatkowych utrudnień związanych z budową.

Poniżej prezentujemy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony zakres całego zadania oraz plan robót na najbliższy okres.

 

Mapa poglądowa na dzień 11.07.2019r.

 

Budowa formalnie się rozpoczyna...

Szanowni Mieszkańcy naszej Gminy, a w szczególności miejscowości Kielcza!

Informujemy, że 24 maja 2019r. w siedzibie Spółki została zawarta umowa na roboty budowlane polegające na dalszej rozbudowie kanalizacji sanitarnej w Kielczy. W dniu 28 maja br. przekazano teren budowy.

Wykonawcą zadania jest firma "HYDROMEX PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie przy ulicy Dobrzyńskiej 151/153.

Możliwość włączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej uzyskają wybrane nieruchomości przy ulicach: Opolskiej, Topolowej, Nowowiejskiej, Księdza Wajdy, Polnej. Podczas realizacji postaramy się Państwu przekazywać w miarę na bieżąco liniowe plany i postępy budowy.

Inwestycję podzielono na dwa etapy realizacyjne. Wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 2 562 807,58 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przypada na koniec listopada 2019r. Inwestycja jest finansowana ze środków własnych Spółki przy pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Mieszkańcy domów, które dzięki budowie nowej sieci kanalizacyjnej będą mogły zostać przyłączone według planów Spólki będą mogli włączyć swoje nieruchomości do sieci w pierwszej połowie 2020 roku. Spółka będzie wydawała warunki techniczne przyłączenia domów do nowej sieci. Dopiero po ich spełnieniu poszczególne domu będą mogły zostać włączone w sposób legalny do nowej sieci. Korespondencja z mieszkańcami przedmiotowych obszarów miejscowości będzie prowadzona w sposób indywidualny.

W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną prace związane z geodezyjnym wytyczeniem projektowanej sieci oraz innych charakterysztycznych punktów. Wszystkich mieszkańców prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas prowadzenia prac budowlanych. Budujemy dla Was.

W przypadku pytań, problemów lub innych spraw związanych z inwestycją prosimy o kontakt telefoniczny tel. 77 46 22 200 lub tel. 77 46 22 153.

Zespół ds. prowadzenia Inwestycji

-------------------------------------

Aktualizacja treści przedstawionej powyżej: 04.11.2019r.