UE zawkom PROW podpis

 Kanalizacja uruchomiona

Szanowni Państwo informujemy,  że nowa kanalizacja sanitarna została już uruchomiona. Wszyscy Mieszkańcy, którzy otrzymali od Spółki tzw. "zielone pismo" (pismo, w którym Spółka informuje, że dany właściciel nieruchomości może włączyć obiekt do kanalizacji sanitarnej) są uprawnieni do podłączenia swoich obiektów do sieci. Przypominamy, iż wszelkiego rodzaju roboty należy wykonywać bezwzględnie przestrzegając obowiązującej procedury przyłączenia, która opisana jest w korespondencji kierowanej do mieszkańców.

Mieszkańcy miejscowości Kielcza tzw. części Północnej (objętej skanalizowaniem), którzy nie otrzymali tzw. "zielonego pisma" powinni niezwłocznie uzupełnić brakujące dokumenty w siedzibie Spółki.

Informujemy, iż zgłoszenie gotowości do odbioru przyłącza przez osoby, które nie uzupełniły wszystkich dokumentów nie zostanie przyjęte.

Bliższych informacji można zasięgnąć w biurze nr 3 lub pod numerem telefonu 77 4622 153.

 

 

 Roboty zakończone

Informujemy,  że roboty budowlane związane z budową kanalizacji w Kielczy - cz. Północ zostały zakończone.

Aktualnie Spółka oczekuje na stosowne decyzje o możliwości korzystania z nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. O możliwości podłączenia i korzystania z sieci każda osoba, która przedstawiła stosowne dokumenty w Spółce (Umowa z Burmistrzem Zawadzkiego lub Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci oraz Umowa Przyłączeniowa) zostanie poinformowana osobnym pismem.

Osoby, które nadal nie uzupełniły wspomnianych dokumentów nie będą mogły podłaczyć swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (nawet wtedy, gdy zostanie uruchomiona). Każde podłączenie domu do kanalizacji bez zawarcia stosownych umów będzie traktowane jako nielegalne podłączenie.

Brakujące dokumenty należy złożyć w siedzibie Spółki w biurze nr 3 (parter). Bliższych informacji można zasięgnąć w biurze nr 3 lub pod numerem telefonu 77 4622 153.

 

 

 Postęp robót - 27.10.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Torowej, Powstańców Śląskich, Sosnowej, Miarki i Szkolnej. W najbliższym czasie prowadzone będą prace związane z odtowrzeniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych, a także związane z zagospodarowaniem przepompowni ścieków.

Mapa poglądowa na dzień 27.10.2014r.

 

 Postęp robót - 20.10.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Torowej, Powstańców Śląskich, Sosnowej, Miarki i Szkolnej.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 20.10.2014r.

 

 Postęp robót - 13.10.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Torowej, Opolskiej, Powstańców Śląskich, Ks. Wajdy.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 13.10.2014r.

 

 Postęp robót - 29.09.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Torowej, Opolskiej, Powstańców Śląskich.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 29.09.2014r.

 

 Postęp robót - 22.09.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Powstańców Śląskich.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 22.09.2014r.

 

 Postęp robót - 15.09.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Powstańców Śląskich.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 15.09.2014r.

 

 Postęp robót - 08.09.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Powstańców Śląskich.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 08.09.2014r.

 

 Postęp robót - 11.08.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Dobrego Pasterza, Miarki, Szkolnej, Powstańców Śląskich.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 11.08.2014r.

 

 Postęp robót - 06.08.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Dobrego Pasterza, Miarki, Szkolnej, Ks. Wajdy, Torowej.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 06.08.2014r.

 

 Postęp robót - 28.07.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Dobrego Pasterza, Miarki, Ks. Wajdy, Torowej.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 28.07.2014r.

 

 Postęp robót - 21.07.2014r.

Informujemy, że I Etap inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kielcza został zakończony. Aktualnie trwają pracę związane z Etapem II. Planowany termin zakończenia budowy to 30.11.2014r.

Mieszkańcy, którzy otrzymali już  umowy przyłączeniowe proszeni są o uzupełnienie w nich danych, zapoznanie się z treścią  oraz ich podpisanie, a także zwrot jednego egzeplarza umowy do siedziby Spółki w Zawadzkiem.

Przypominamy, że o możliwości podłączenia swoich nieruchomości do nowej sieci kanalizacji sanitarnej Spółka "ZAW-KOM" będzie informowała pisemnie odrębną korespondecją.

Poniżej przedstawiamy Państwu mapę poglądową aktualną na dzień 21.07.2014r., na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Dobrego Pasterza, Miarki, Ks. Wajdy, Torowej.

Mapa poglądowa na dzień 21.07.2014r.

 

 Postęp robót - 09.06.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Dobrego Pasterza, Leśnej, Mostowej, Opolskiej, Polnej.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 09.06.2014r.

 

 Postęp robót - 02.06.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Dobrego Pasterza, Leśnej, Mostowej, Krótkiej, Opolskiej, Zielonej, Polnej.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 02.06.2014r.

 

 Postęp robót - 26.05.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Dobrego Pasterza, Leśnej, Mostowej, Krótkiej, Księdza Wajdy, Opolskiej.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 26.05.2014r.

 

 Postęp robót - 19.05.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Dobrego Pasterza, Leśnej, Powstańców Śląskich, Mostowej, Krótkiej, Księdza Wajdy.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 19.05.2014r.

 

 Postęp robót - 12.05.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Dobrego Pasterza, Leśnej, Powstańców Śląskich, Mostowej.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 12.05.2014r.

 

 Postęp robót - 05.05.2014r.

znak_drogowy.jpeg

Przedstawiamy Państwu mapę poglądową, na której został przedstawiony postęp robót związanych z budową kanalizacji w Kielczy.

Aktualnie prace prowadzone są w rejonie ulic: Dobrego Pasterza, Leśnej, Powstańców Śląskich.

 

 

Mapa poglądowa na dzień 05.05.2014r.

 

 Prezentacja dotycząca projektu

Poniżej znajduje się odnośnik do prezentacji dotyczącej inwestycji.

 

 

 

 

 

Prezentacja

 

 Teren budowy przekazany

Informujemy, że w związku z rozpoczęciem inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kielcza: etap I i II w dniu 07 marca 2014 został przekazany teren budowy.

Pragniemy przypomnieć, że inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego i jest nim firma: "BUDEXIM" Sp. z o.o. ul. Brzezińska 8a, 44-203 Rybnik.

Wykonawcą usługi polegającej na nadzorowaniu robót została firma: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne "WUDIMEKS" Sp. z o.o. ul. Armi Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa.

Aktualnie trwają prace związane z geodezyjnym wytyczeniem najważniejszych punktów sieci. Wszystkich mieszkańców prosimy o ułatwienie pracy służbom geodezyjnym.

Mieszkańców, którzy nie zwrócili do Spółki lub nie podpisali umów o realizację przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (na spotkaniach w Starej Chacie w grudniu 2013r.) prosimy o zwrot umów w możliwie najszybszym terminie do biura nr 3 (parter).

Aktualizacja treści przedstawionej powyżej: 27.04.2015r.