W związku z rozpoczęciem działań Spółki w ramach inwestycji pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerklańskiej wraz z zabudową przepompowni P-0 oraz modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach 1 Maja i Mickiewicza w Zawadzkiem" informujemy, że wyznaczone zostały terminy spotkań z Mieszkańcami, które mają na celu przybliżyć całość zadania, przedstawić koncepcję oraz kalendarz robót.

Terminy spotkań:
- 02.04.2019 r. (wtorek) godz. 16:00 - Mieszkańcy ulicy 1 Maja w Zawadzkiem,
- 03.04.2019 r. (środa) godz. 16:00 - Mieszkańcy domów jednorodzinnych w ulicy Mickiewicza w Zawadzkiem,
- 04.04.2019 r. (czwartek) godz. 16:00 - Mieszkańcy bloków wielorodzinnych w ulicy Mickiewicza w Zawadzkiem.

Spotkania odbędą się w świetlicy (parter) w siedzibie Spółki przy ul. Świerklańskiej 2 w Zawadzkiem.

Wszyscy Mieszkańcy zostaną indywidualnie poinformowani o wyznaczonych spotkaniach drogą pisemną.

Serdecznie zapraszamy!