Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. informuje. że potrzebę wypompowania szamba można zgłaszać pod numerem telefonu 602 354 974.

Prosimy zachowywać wszystkie dokumenty potwierdzające opróżnianie szamba. Dokumenty będą weryfikowane podczas ewentualnej kontroli sposobu postępowania z nieczystościami płynnymi pochodzącymi z nieruchomości.

Cena wywozu 1m3 ścieków wynosi - 26,00 zł brutto.