Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o. informuje, że z dniem 01.10.2020 został rozpoczęty sezon grzewczy.