logo RPO zawkomopis

 Zapytanie ofertowe dotyczące promocji projektu

Spółka ZAW-KOM zamierza wykonać naklejki oraz tablice informacyjne promujące projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie, który jest współfinasowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej znajduje się link do zapytania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Termin składania ofert: 21 września 2012 r. do godziny 14.00.

Oferty można składać drogą:
- elektroniczną:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- listowną: Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o., ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie,
- faxem: +48 77 4633 504.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania swoich ofert.

Tym samym informujemy, że zapytanie ofertowe zostało w dniu 14.09.2012 wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie spółki.

 

 Informacja dla mieszkańców

Informujemy mieszkańców Gminy Zawadzkie iż dobiegają końca wszelkie prace związane z realizacją Projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie”, którego realizacja rozpoczęła się w 2010 roku.
Cały proces inwestycyjny (zakres rzeczowy) został zakończony w miesiącu maju 2012 i w chwili obecnej trwają prace związane z rozliczaniem inwestycji z instytucjami finansującymi zadanie (Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu).
Na dzień dzisiejszy mieszkańcy są w trakcie podłączania swoich nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach Projektu wykonano:
>>Modernizację oczyszczalni ścieków w Zawadzkiem,
>>Modernizację głównej przepompowni ścieków na ulicy Zielonej w Zawadzkiem,
>>Kanalizację sanitarną w miejscowości Zawadzkie wraz z przepompownią ścieków (1szt.),
>>Kanalizację sanitarną w miejscowości Żędowice wraz z przepompowniami ścieków (8 szt.).

Wszystkie nowowybudowane przepompownie ścieków w Żędowicach i w Zawadzkiem oraz dotychczas istniejące przepompownie ścieków w Zawadzkiem zostały włączone do centralnego systemu sterowania oraz monitorowania pracy urządzeń znajdujących się na tych obiektach.
Obecnie poziom skanalizowania miejscowości Zawadzkie wynosi ok. 99%, a miejscowości Żędowice ok. 95%.

Mapa wybudowanej sieci kanalizacji ZAWADZKIE

Mapa wybudowanej sieci kanalizacji ŻĘDOWICE

Koszt całej inwestycji wyniósł ok. 13,9 mln złotych netto, w tym dofinansowanie wyniosło 8,6 mln złotych. Pozostałą część stanowi pożyczka inwestycyjna w wysokości 4,2 mln złotych zaciągnięta w WFOŚiGW w Opolu oraz środki własne spółki ZAW-KOM.

 

 Możliwość podłączania się do kanalizacji sanitarnej
 

W związku z zakończeniem Kontraktu Nr V  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Żędowicach – Żędowice Północ” w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie” informujemy, że można rozpocząć prace związane z podłączeniem swoich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
W A Ż N E !
1. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego (przed zasypaniem), w przypadku samodzielnej budowy lub wyboru Wariantu III, należy zgłosić wykonane prace do odbioru pod nr telefonu: 77/4622 162 w godz. 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.
2. Właściciele nieruchomości, którzy nie zwrócili podpisanej UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ proszeni są o NIEZWŁOCZNE uzupełnienie i dostarczenie jej do siedziby spółki (pok. Nr 12).

 

 Informacja dla mieszkańców

Informujemy, że w miesiącu maju 2012 została zakończona inwestycja związana z budową kanalizacji sanitarnej w Żędowicach (część północna).
O możliwości podłączania swoich nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej mieszkańcy zostaną poinformowani pismem.

UWAGA!
Mieszkańcy, którzy nie dostarczyli wszystkich dokumentów proszeni są o jak najszybsze ich uzupełnienie oraz dostarczenie do siedziby Spółki.

 

 Zaawansowanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej c.d.

Poniżej zamieszczono mapę poglądową (aktualną na dzień 30.04.2012r.), na której zostały zawarte informacje dotyczące:

- wykonanych odcinków sieci kanalizacyjnej,
- obszarów, w rejonie których będą prowadzone roboty w następnej kolejności,
- pozostałych do wykonania odcinków sieci kanalizacyjnej.

Mapa ŻĘDOWICE

 

 Zapytanie ofertowe dotyczące promocji projektu

Spółka ZAW-KOM zamierza wydać ulotkę promującą projekt pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie, który jest współfinasowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Poniżej znajduje się link do zapytania ofertowego.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Termin składania ofert: 16 marca 2012 r. do godziny 14.00.

Oferty można składać drogą:
- elektroniczną:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
- listowną: Zakład Gospodarki Komunalnej "ZAW-KOM" Sp. z o.o., ul. Świerklańska 2, 47-120 Zawadzkie,
- faxem: +48 77 4633 504.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania swoich ofert.

Tym samym informujemy, że zapytanie ofertowe zostało w dniu 09.03.2012 wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie spółki.

 

 Zaawansowanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej

Poniżej zamieszczono mapę poglądową (aktualną na dzień 29.02.2012r.), na której zostały zawarte informacje dotyczące:

- wykonanych odcinków sieci kanalizacyjnej,
- obszarów, w rejonie których będą prowadzone roboty w następnej kolejności,
- pozostałych do wykonania odcinków sieci kanalizacyjnej.


Mapa ŻĘDOWICE

 

 Uwaga Mieszkańcy Zawadzkiego

 

W związku z zakończeniem realizacji Kontraktu Nr III „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzkiem” w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie” finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 informujemy, że z dniem 06.10.2011 r. można rozpocząć prace związane z podłączeniem nieruchomości do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej. 
Jednocześnie przypominamy, że powyższe prace należy wykonać w terminie 6 miesięcy od powyższej daty (zgodnie § 3 ust. 2 Umowy o realizację przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej).

Informujemy, że od dnia 06.10.2011 do sieci kanalizacji sanitarnej mogą się podłączyć tylko mieszkańcy Zawadzkiego. 
Przypominamy, że miejscowości Żędowice nadal trwają prace budowlane związane z budową kanalizacji. 

W A Ż N E !

1. Właściciele nieruchomości, którzy nie zwrócili podpisanej UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ - prosimy o NIEZWŁOCZNE dostarczenie jej do siedziby spółki (pok. Nr 12).

2. Należy stosować się do postanowień §3 i §4 UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ.

3. Właściciele nieruchomości, którzy nie podpisali Umowy o realizację przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej MUSZĄ wystąpić z wnioskiem do spółki o wydanie Warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacyjnego oraz podpisać Umowę przyłączeniową.

 

 Informacje dla mieszkańców
Zapraszamy do lektury zamieszczonych poniżej informacji związanych z realizacją Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie".
Informacja z realizacji inwestycji pdf
 

 Zaawansowanie robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej c.d.
Poniżej zamieszczono mapy poglądowe (aktualne na dzień 05.07.2011r.) zawierające informacje na temat:

- wykonanych odcinków sieci kanalizacyjnej,
- obszarów, w rejonie których będą prowadzone roboty w następnej kolejności,
- pozostałych do wykonania odcinków sieci kanalizacyjnej.

Tym samym informujemy, że roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawadzkie zostały zakończone.


Mapa ZAWADZKIE

 

 

 Budowa kanalizacji w Zawadzkiem i w Żędowicach

ZAWADZKIE
W dalszym ciągu budowana jest sieć w ulicy Waryńskiego (w stronę ul. Opolskiej), a także trwają prace związane z zabudową studni kanalizacyjnej w ulicy Zielonej. Roboty związane z zabudową studni S3 (ul. Zielona) są bardzo trudne pod względem wykonawstwa (studnię wykonuje się na głównym - już istniejącym kolektorze sanitarnym, w rejonie studni S3 występuje wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych).


W następnej kolejności roboty prowadzone będą w ulicy Chopina.

ŻĘDOWICE PÓŁNOC
Zgodnie z harmonogramem w I kw. 2011 roku rozpoczęto roboty budowlane w części Północnej Żędowic. Wykonawcą robót jest firma WODGAZ Sp. z o.o. z Opola. Roboty prowadzone są w ulicy Zielonej, Tuwima oraz Opolskiej wzdłuż numerów 92, 92B, 92C.
W Północnej części Żędowic prowadzone są także prace związane z przesunięciem słupów napowietrznej linii energetycznej niskiego napięcia (przy ulicy Opolskiej).
W najbliższym czasie roboty zostaną rozpoczęte w rejonie: 
-ulicy XXX-lecia – fragment od numeru 15 do 31,
-ulicy Kopernika,
-ulicy Piaskowej,
-ulicy Harcerskiej,
-ulicy Opolskiej (w tej części roboty będą związane z wykonywaniem komór startowych w celu wykonania poprzecznych odcinków pod ulicą Opolską). 

 

 Budowa kanalizacji c. d.
Trwają roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w Zawadzkiem i w Żędowicach POŁUDNIE.

Obecnie roboty prowadzone są w rejonie ulic: Zielonej oraz Chopina w Zawadzkiem, a także 1-go Maja i Ks. Wajdy w Żędowicach.

 

 Budowa kanalizacji w Zawadzkiem oraz w Żędowicach POŁUDNIE
Zgodnie ze wcześniejszymi założeniami w IV kwartale br. rozpoczęte zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Waryńskiego w Zawadzkiem oraz w ulicy 1-go Maja w Żędowicach - Żędowice Południe.
 

 Budowa kanalizacji rozpoczęta...
W dniu 12.08.2010 na ulicy Zielonej w Zawadzkiem rozpoczęte zostały prace związane z budową kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego i jest nim – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Mieszkańców za utrudnienia w dojeździe do swoich posesji przepraszamy.

 

 

 Prezentacja "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze gminy Zawadzkie"
Zapraszamy do zobaczenia prezentacji.
Pobierz prezentację (prezentacja.ppt - 2.42 MB)
 

 Podpisanie umowy
Dnia 26 lutego 2010 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisaliśmy umowę o dofinansowanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach działania pt.:Infrastruktura wodno – ściekowa i gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wielkość inwestycji wynosi 14.479.735,59 zł z czego 9.194.632,09 zł jest dofinansowaniem, a 5.285.103,50 zł to wkład własny Spółki.

Aktualnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej.