Flaga Unia Europejska

+48 77 462 22 00

+48 77 463 35 04

sekretariat@zaw-kom.pl

FacebookBiuletyn informacji publicznej
FacebookBiuletyn informacji publicznej

Aktualności

Opłaty za śmieci w 2022r

Strona główna/Aktualności/Opłaty za śmieci w 2022r
W związku z licznymi pytaniami odnośnie wysokości opłaty „śmieciowej” w 2022 roku, informujemy, że zasady zbiórki odpadów i wysokość opłaty, na chwilę obecną pozostają BEZ ZMIAN.
Od stycznia 2022 roku, obowiązują takie same stawki i formy wpłaty.
Dla przypomnienia:
➡️ 31,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny ;
➡️ 62,00 zł od jednego mieszkańca, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.
➡️ 28,00 zł za mieszkańca który zadeklarował zagospodarowanie odpadów BIO we własnym kompostowniku (ulga 3 zł).
Nr indywidualnych rachunków bankowych pozostają również bez zmian.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „Obowiązki właściciela nieruchomości Składa deklaracje wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zbierai oddaje odpadykomunalne wytworzonena terenie nieruchomości zgodnie zobowiązującymi zasadami Uiszcza do gminy opłatęz tytułu gospodarowania odp. kom. Właściciel nieruchomości Prowadziselektywne zbieranie odpadów komunalnych Korzysta PSZOZ/ PSZOK Zapobiega powstawaniu odpadów komunalnych Wyposaża nieruchomość w pojemniki służące dozbieraniaodpadów komunalnych, dba ich stan sanitarny iporządkowy”
Published On: 19 stycznia 2022
Go to Top