Flaga Unia Europejska

+48 77 462 22 00

+48 77 463 35 04

sekretariat@zaw-kom.pl

FacebookBiuletyn informacji publicznej
FacebookBiuletyn informacji publicznej

Administrowanie nieruchomościami

Zasób mieszkaniowy gminy Zawadzkie

Strona główna/Administrowanie Nieruchomościami/Zasób mieszkaniowy gminy Zawadzkie

Spółka prowadzi kompleksową obsługę w zakresie administrowania nieruchomościami, działając na podstawie umowy zawartej z Gminą Zawadzkie o administrowanie nieruchomościami mieszkalnymi stanowiącymi mienie komunalne.

Obecnie Spółka administruje 15 budynkami komunalnymi, w których znajduje się 79 lokali gminnych oraz 8 budynkami, w których znajduje się 11 lokali komunalnych. Łączna powierzchnia użytkowa zasobów mieszkalnych w tych budynkach to 4.032,33 m2.

Spółka administruje powierzonym mieniem w zakresie niezbędnym do jego prawidłowej eksploatacji, obejmującym wszystkie czynności administracyjne i techniczne, obsługę księgową oraz obsługę prawną.

Go to Top