Zapraszamy do skorzystania z możliwości przesyłania faktur w formie elektronicznej.

Poniżej znajduje się OŚWIADCZENIE – druk oświadczenia należy wypełnić swoimi danymi (czytelnie ręcznie bądź na komputerze) i przekazać podpisane osobiście do siedziby Spółki bądź mailowo na adres: sekretariat@zaw-kom.pl