W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych Klientów oraz o przysługujących im prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r. Prosimy o zapoznanie się pełną treścią informacji.