Dane teleadresowe firmy

Zakład Gospodarki Komunalnej
„ZAW-KOM” Sp. z o.o.

47-120 Zawadzkie,
ul. Świerklańska 2
NIP: 756-10-06-498
REGON: 531060755

TELEFON: 77 46 22 200

E-MAIL: sekretariat@zaw-kom.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018245 gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki.