Informacje historyczne

Historia gminnych wodociągów sięga 1955 r. kiedy to została wybudowana i uruchomiona w Zawadzkiem pierwsza studnia głębinowa – oznaczona numerem 1, zasilająca pierwsze budynki przy ul. Powstańców Śl. Z biegiem czasu uruchamiano kolejne ujęcia wodne i etapami włączano do sieci wodociągowej pozostałe części miasta. W latach 1979-1990 wodociągi miejskie funkcjonowały w ramach struktur Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu. Od 1990r. w wyniku likwidacji WPWiK podjęto decyzję o komunalizacji w/w wydziału i zawartą umową pomiędzy Gminą Zawadzkie a firmą „Gaz-Kom” w Zawadzkiem o administrowaniu skomunalizowanym mieniem.

Geneza powstania Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW – KOM” sięga 1995 roku, kiedy zaczęto prowadzić pierwsze rozmowy i dyskusje na temat utworzenia niezależnej jednostki gospodarczej, która zajęłaby się gospodarką wodno-kanalizacyjną w gminie Zawadzkie. Zamysł utworzenia nowego podmiotu gospodarczego miał na celu doprowadzenie do odciążenia gminy Zawadzkie w zakresie dofinansowania do działalności wodno-kanalizacyjnej. Decyzja o utworzeniu spółki prawa handlowego w formie spółki z o.o. w celu prowadzenia gospodarki komunalnej zapadła na sesji Rady Miejskiej w dniu 26.10.1995r. W miesiącu grudniu 1995r. oraz styczniu 1996r prowadzono intensywne prace zmierzające do rejestracji spółki oraz przygotowania jej siedziby. Rejestracja spółki nastąpiła 26 stycznia 1996r. w Sądzie Gospodarczym w Opolu, natomiast z dniem 1 lutego 1996r. nastąpiło oficjalne rozpoczęcie działalności nowego zakładu.

 

Aktualna działalność

Spółka działa na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 08.01.1996r.- Repetytorium Akt Nr 112/1996.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.239.000zł.

 

Przedmiotem działalności zakładu wynikający z umowy i wpisu do rejestru sądowego jest:

 • zaopatrzenie w wodę ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji,
 • usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
 • utrzymywanie i eksploatacja składowiska odpadów oraz unieszkodliwianie odpadów,
 • usuwanie odpadów z terenu gminy,
 • wykonywanie usług wodno – kanalizacyjnych,
 • administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkalnymi Gminy Zawadzkie,
 • administrowanie i zarządzanie wspólnotami lokalowymi,
 • wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej,
 • wykonywanie usług budowlanych,
 • wykonywanie usług transportowych,
 • sprzedaż gazu.