Flaga Unia Europejska

+48 77 462 22 00

+48 77 463 35 04

sekretariat@zaw-kom.pl

FacebookBiuletyn informacji publicznej
FacebookBiuletyn informacji publicznej

Aktualności

LEGIONELOZA – ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO (GIS)

Strona główna/Uncategorized/LEGIONELOZA – ZALECENIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO (GIS)

Jak zmniejszyć ryzyko zakażenia bakterią z rodzaju Legionella

  • regularnie czyść i dezynfekuj urządzenia natryskowe w domu (głowice prysznicowe, nawilżacze powietrza, wanny z hydromasażem), zgodnie z  zaleceniami producenta
  • po nieużywaniu kranu ponad 2 tygodnie, odkręć wodę na przynajmniej 2 minuty zanim zaczniesz z niej korzystać
  • okresowo opróżniaj i przepłukuj urządzenia grzewcze, zgodnie z zaleceniami producenta, aby zredukować osiadające na dnie i ściankach zanieczyszczenia
  • jeżeli możesz, zachowaj temperaturę wody w urządzeniach grzewczych co  najmniej 60°C.

Zaleca się przeprowadzanie dezynfekcji termicznej  t.j. co pewien czas podgrzać wodę w instalacjach wodnych do temperatury ponad  70  stopni Celsjusza.  W takiej temperaturze bakterie te giną. W swoich domach, mieszkaniach należy przeprowadzić dezynfekcję wszystkich kurków, kranów, pryszniców płucząc każdy z nich przez kilka minut.

Jaką chorobą jest legioneloza?

Legioneloza to choroba układu oddechowego. Jest chorobą zakaźną, ale nie zaraźliwą. Wywołują ją bakterie Legionella, które występują w wodzie i rozmnażają się w temperaturze 20-50 stopni Celsjusza.

Jak można się zakazić?

Legioneloza nie przenosi się z człowieka na człowieka. Stanowi zagrożenie dla ludzi jedynie, gdy dostanie się do dróg oddechowych. Do zakażenia może dochodzić poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody (mgła wodna powstała w wyniku rozprysku wody).

Legionella nie przenosi się drogą pokarmową, tzn. nie jest dla nas niebezpieczna, gdy trafi do układu pokarmowego wraz z wypitą wodą.

Leczenie zakażenia legionellą

Większość przypadków legionelozy można wyleczyć za pomocą antybiotyków. Ciężki przebieg choroby najczęściej dotyczy osób starszych, z obniżoną odpornością i przewlekłymi chorobami płuc, a także palaczy.

Jak przygotować się do ich ponownego otwarcia budynków? Jakie czynności należy podjąć po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, aby zapobiec zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella?

Wiele budynków użyteczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego pozostaje tymczasowo wyłączonych z użytkowania. O tym, jakie czynności należy podjąć, można dowiedzieć się z opracowania przygotowanego przez ekspertów Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym pt.: „Zalecenia dotyczące ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella”, które zamieszczone zostało na stronie:

https://www.gov.pl/attachment/f2b38325-2b8c-4a29-9445-06a90ebd6922

Ponadto GIS polecił wszystkim jednostkom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wzmocnienie nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa zdrowotnego wody przez zarządzających wodociągami i instalacjami wodnymi. Wobec tego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich przesłał właściwym podmiotom pismo, w którym zwraca uwagę na konieczność zapewnienia mieszkańcom wody o odpowiedniej jakości sanitarnej.

źródło:

https://www.gov.pl/web/gis/dzialania-panstwowej-inspekcji-sanitarnej-w-zwiazku-z-wystapieniem-przypadkow-legionelozy

Published On: 1 września 2023
Go to Top