Flaga Unia Europejska

+48 77 462 22 00

+48 77 463 35 04

sekretariat@zaw-kom.pl

FacebookBiuletyn informacji publicznej
FacebookBiuletyn informacji publicznej

Wodociągi i kanalizacja

Wodociągi i kanalizacja

Strona główna/Wodociągi i kanalizacja

Przedmiotem działalności Wydziału Wodociągów i Kanalizacji są :

  • zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na:

– ujmowaniu wody

– uzdatnianiu wody

– dostarczaniu wody do Odbiorców

  • zbiorowe odprowadzanie ścieków polegające na:

– odprowadzaniu ścieków

– oczyszczaniu ścieków

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Źródłem zaopatrzenia w wodę gminy i miasta Ozimek są zmodernizowane ujęcia wód podziemnych zlokalizowane w:

  • Ozimku, przy ulicy Częstochowskiej zasilające w wodę miejscowości: Ozimek, Antoniów, Krasiejów
  • Ozimku, przy ulicy Polnej zasilające w wodę miejscowości: Ozimek, Nowa Schodnia, Krzyżowa Dolina, Krasiejów
  • Mnichusie zasilające w wodę miejscowości: Mnichus, Grodziec, Chobie
  • Biestrzynniku zasilające w wodę miejscowości: Biestrzynnik, Dylaki
  • Szczedrzyku zasilające w wodę miejscowości: Szczedrzyk, Jedlice, Pustków, Schodnia

ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW ORAZ ODPROWADZANIE WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

W Gminie Ozimek, ze względu na rodzaj odprowadzanych ścieków istnieją dwa rodzaje sieci kanalizacyjnej:

  • kanalizacja rozdzielcza odprowadzająca wody opadowe i roztopowe
  • kanalizacja rozdzielcza odprowadzająca ścieki bytowo-gospodarcze (sanitarna)

Spółka obecnie eksploatuje i zarządza m.in. ok. 153 km sieci wodociągowej, 135 km sieci kanalizacji sanitarnej i 25 km sieci kanalizacji deszczowej, oczyszczalnią ścieków o przepustowości 3000 m3/dobę wraz z komorą stabilizacji osadów ściekowych i solarną suszarnią tych osadów.


Wydział Wodociągów i Kanalizacji 
świadczy również usługi w zakresie budowy odcinków nowych sieci i przyłączy wodociągowcy i kanalizacyjnych.

Go to Top