Flaga Unia Europejska

+48 77 462 22 00

+48 77 463 35 04

sekretariat@zaw-kom.pl

FacebookBiuletyn informacji publicznej
FacebookBiuletyn informacji publicznej

Wodociągi i kanalizacja

Napełnianie basenu i podlewanie ogródka

Strona główna/Wodociągi i kanalizacja/Napełnianie basenu i podlewanie ogródka

NAPEŁNIANIE BASENU I PODLEWANIE OGRÓDKA

 

tylko z ujęcia wody opomiarowanego wodomierzem do wody bezpowrotnie zużytej (tzw. wodomierz ogrodowy bądź dodatkowy)

 

Co roku w okresie letnim wiele osób zwraca się do naszej Spółki z prośbą o umożliwienie napełnienia przydomowych basenów bezpośrednio z hydrantu zlokalizowanego na posesji lub w jej pobliżu. Taki wniosek spotka się z odmową. Hydrant jest urządzeniem wodociągowym, który umożliwia bezpośredni pobór wody z sieci wodociągowej do celów:

 • technologicznych – głównie konieczności płukania sieci wodociągowej po usunięciu awarii lub okresowego płukania sieci wodociągowej,
 • przeciwpożarowych (w zakresie istniejących parametrów technicznych i hydraulicznych tych urządzeń).

Każde otwarcie hydrantu powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej, znacznie utrudniając lub nawet uniemożliwiając jej pobór przez innych odbiorców.
Gwałtowny wypływ wody z otwartego hydrantu powoduje naruszenie osadów zalegających w sieci wodociągowej (tzw. biofilmu), który przedostając się do wody wpływa na pogorszenie jej parametrów fizyko-chemicznych. Rezultatem są liczne, uzasadnione skargi naszych odbiorców co do jakości wody (woda o zabarwieniu brązowym) oraz spadku ciśnienia dynamicznego w punkcie jej poboru.

Spółka zdecydowanie przestrzega również przed samodzielnymi próbami uruchamiania hydrantów i poboru wody przez osoby nieupoważnione, nawet gdy hydrant zlokalizowany jest w pobliżu posesji. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków – za bezumowny pobór wody z urządzeń wodociągowych grozi kara grzywny do 5.000,00zł.

Kolejnym tematem związanym z eksploatacją przydomowych basenów kąpielowych jest chęć uniknięcia płatności za ścieki w związku ze zużyciem wody służącej do jego napełnienia (tzw. bezpowrotnie zużytej). Tutaj również cytowana powyżej ustawa w art. 27 ust. 6 reguluje tą sprawę:

„W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług”.

W myśl tego przepisu odbiorca zobowiązany jest wykonać wewnętrzną instalację wodociągową (ujęcie wody) wraz z dodatkowym wodomierzem, która może służyć tylko do zasilania basenu lub podlewania ogródka.

Poniżej przedstawimy procedurę założenia wodomierza dodatkowego:

 1. złożenie do Spółki wniosku (pisma) o wyrażenie zgody na zabudowę wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej (tzw. wodomierza dodatkowego czy ogrodowego),
 2. uzyskanie od Spółki zgody na zabudowę wodomierza dodatkowego wraz z warunkami technicznymi,
 3. zakup wodomierza – zgodnego ze wskazaniami w warunkach technicznych,
 4. montaż wodomierza zgodnie z warunkami technicznymi – tutaj obowiązują 2 możliwości (do wyboru przez odbiorcę):
 5. zlecenie wykonania usługi Spółce – wówczas po wcześniejszym umówieniu dogodnego terminu, pracownik Spółki montuje wodomierz, plombuje go i sporządza stosowny raport (dokument ten stanowi podstawę do wystawiania faktury za zużytą wodę bez obciążania za odprowadzanie ścieków); w przypadku zlecenia usługi Spółce jest możliwość również zakupu odpowiedniego wodomierza;
 6. osobiście lub zlecając usługę firmie zewnętrznej – wówczas obowiązkiem odbiorcy po wykonaniu montażu wodomierza jest zgłoszenie do Spółki gotowości do jego odbioru (czyli sprawdzenia pod kątem wydanych warunków technicznych), plombowania i sporządzenia raportu, o którym mowa w lit. a;
 7. swobodne korzystanie z wody

Należy pamiętać, że nawet pobór wody z instalacji wewnętrznej specjalnie do tego przygotowanej nie gwarantuje uzyskania oczekiwanego efektu w postaci krystalicznie czystej wody w naszym basenie. Pogorszone zabarwienie wody zwykle spowodowane jest czynnikami takimi jak:

 • uruchomienie nieużywanej instalacji wewnętrznej do napełniania basenu oraz naruszenie zgromadzonych w niej osadów po okresie zimowym,
 • obecność innych osadów na dnie basenu,
 • stosowanie środków dezynfekcyjnych lub czyszczących,
 • utlenianie rozpuszczonych związków żelaza po kontakcie wody wodociągowej z powietrzem atmosferycznym i wytrącanie się w postaci rdzawego osadu,
 • obecność w powietrzu pyłków roślin i kwiatów.

Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje wiele przyczyn zanieczyszczenia wody w basenie, które trudno jednoznacznie określić. Odpowiedzialność naszej Spółki za jakość dostarczanej wody dotyczy miejsca jej przekazania, tj. za wodomierzem głównym, a nie basenu. Spółka nie uwzględnia reklamacji dotyczących zanieczyszczonej wody w basenie.

Go to Top