Flaga Unia Europejska

+48 77 462 22 00

+48 77 463 35 04

sekretariat@zaw-kom.pl

FacebookBiuletyn informacji publicznej
FacebookBiuletyn informacji publicznej

Gospodarka cieplna

Cennik

CENNIK USŁUG

ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ „ZAW – KOM” Sp. z o.o.

(obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2024 r.)

TABELA NR 4. Stawki opłat za usługi i czynności ciepłownicze na terenie gminy Zawadzkie

L.p.

Nazwa usługi

Cena netto [zł]

VAT

Cena brutto [zł]

1.

Dodatkowe przerwanie lub rozpoczęcie dostarczania ciepła do obiektu na wniosek Odbiorcy (opłata za każde przyłącze)

100,00

23%

123,00

2.

Opłata za zerwanie lub uszkodzenie plomby założonej przez Przedsiębiorstwo ciepłownicze na jakiejkolwiek części układu pomiarowo-rozliczeniowego

300,00

23%

369,00

3.

Opłata za zniszczenie lub uszkodzenie przez Odbiorcę urządzenia pomiarowego (w tym naruszenie lub usunięcie cech legalizacyjnych)

wartość nowego urządzenia obowiązująca w dniu stwierdzenia uszkodzenia

4.

Spuszczenie wody z instalacji wewnętrznej Odbiorcy i ponowne napełnienie

150,00

23%

184,50

5.

Opłata za usługi pogotowia ciepłowniczego, w tym:

 • odpowietrzanie instalacji Odbiorcy,
 • usunięcie awarii instalacji Odbiorcy,
 • obsługa i regulacja instalacji Odbiorcy,
 • konserwacja i remonty instalacji Odbiorcy.

 

wg rzeczywiście poniesionych kosztów obliczonych przy zastosowaniu stawki roboczogodziny
w wysokości:

 • w dni robocze w godz. 07:00-15:00 –
  64,20 zł/rbh,
 • w dni robocze w godz. 15:00-23:00 –
  96,30 zł/rbh,
 • w dni robocze w godz. 23:00-07:00 oraz w dni wolne od pracy, niedziele i święta przez całą dobę – 128,40 zł/rbh.

Do stawek doliczany będzie podatek VAT zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Go to Top