Flaga Unia Europejska

+48 77 462 22 00

+48 77 463 35 04

sekretariat@zaw-kom.pl

FacebookBiuletyn informacji publicznej
FacebookBiuletyn informacji publicznej

Gospodarka cieplna

Opłaty za ciepło

Maksymalna cena dostawy ciepła oraz cena najniższa od 01.03.2023 r.

Działając na podstawie art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) informujemy, że wartości ceny za zamówioną moc cieplną, ceny ciepła, ceny nośnika ciepła oraz stawki opłat stałych za usługi przesyłowe i stawki opłat zmiennych za usługi przesyłowe lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną i stawki opłaty za ciepło, stosowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, zgodnie z zatwierdzoną taryfą, w dniu 30 września 2022 r., powiększone o 40% zostały zawarte w załączniku:

Maksymalna cena dostawy ciepła ZAW-KOM.pdf

Jednocześnie informujemy, że maksymalna cena dostawy ciepła dla Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. wyliczona na podstawie opublikowanych przez Prezesa URE cen stosowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. w dniu 30.09.2022r., powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30.09.2022 r., jest wyższa od średniej ceny ciepła z rekompensatą, powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym i wyższa od ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w systemie ciepłowniczym.

Wobec powyższego, w rozliczeniach stosowanych do dnia 30 czerwca 2024 r. dla Odbiorców ciepła, o których mowa w Art.4 ust 1 Ustawy zmienianej w art. 1 (są to między innymi gospodarstwa domowe, Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, placówki systemu ochrony zdrowia, systemu oświaty, szkolnictwa, żłobków, klubów dziecięcych, kościołów i związków wyznaniowych, placówek kulturalnych, straży pożarnej, pozarządowych organizacji pożytku publicznego), Spółka będzie stosować cenę najniższą czyli średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą, o której mowa w Art. 3 ust. 3 Ustawy zmienianej w art. 1 , powiększoną o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe w systemie ciepłowniczym.

Podsumowując powyższe:

1) oświadczenia, o których mowa w Art. 5 ust. 1 i Art. 6 ust. 1 Ustawy zmienianej w art. 1, złożone przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 lutego 2023r. mają nadal zastosowanie i nie ulegają zmianie,

2) powyższa zmiana przepisów dla naszych Odbiorców ma znaczenie neutralne tzn. Spółka od 1 października 2022 r. do dnia dzisiejszego nadal stosuje średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Go to Top