Flaga Unia Europejska

+48 77 462 22 00

+48 77 463 35 04

sekretariat@zaw-kom.pl

FacebookBiuletyn informacji publicznej
FacebookBiuletyn informacji publicznej

Gospodarka komunalna ODPADY

Fundusz rekultywacyjny

FUNDUSZ REKULTYWACYJNY

Spółka informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. utworzony został fundusz rekultywacyjny na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kielczy, gm. Zawadzkie, na mocy Zarządzenia nr 25/2020 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. w Zawadzkiem z dnia 2 grudnia 2020 r.

Fundusz gromadzi środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem składowiska.

Od 1 stycznia 2021 r. udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów na składowisku w Kielczy wynosił 10 zł od każdej tony odpadu.

Od 1 stycznia 2024 r. udział środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w cenie za przyjęcie odpadów na składowisku w Kielczy wynosi 5 zł od każdej tony odpadu (na mocy Zarządzenia nr 11/2023 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej „ZAW-KOM” Sp. z o.o. w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 2023 r.).

Podstawa prawna: art. 137 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699).

Go to Top