11 kwiecień 2019 r.

Nr postępowania: ZP/04/19

Nr publikacji zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR: 42/11/04/2019

Roboty budowlane:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III.

Opis Plik do pobrania
Cz. I Zapytanie ofertowe IDW pobierz
Cz. II Zapytanie ofertowe IPU pobierz 
Cz. III Zapytanie ofertowe OPZ pobierz
Załączniki edytowalne pobierz
Dokumentacja pobierz
Informacja z otwarcia ofert pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz

  

01 marzec 2019 r.

Nr postępowania: ZP/03/19

Przetarg nieograniczony dla zadania "Zakup i dostawa fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej wraz z fabrycznie nową przyczepą transportową".

Opis Plik do pobrania
SIWZ pobierz
Załącznik nr 1, 2, 3 (wersja edytowalna) pobierz
Odpowiedź nr 1 pobierz
Informacja z otwarcia ofert pobierz
Informacja o wyborze pobierz

  

 

15 luty 2019 r.

Nr postępowania: ZP/02/19

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pn.: "Modernizacja obiektu Wieży ciśnień w Zawadzkiem".

Opis Plik do pobrania
SIWZ pobierz
Załącznik 1, 2, 2a (wersja edytowalna) pobierz
Załącznik 4 pobierz
Załącznik 5 pobierz
Załącznik 6 pobierz
Informacja z otwarcia ofert pobierz
Informacja o wyborze pobierz

  

24 styczeń 2019 r.

Nr postępowania: ZP/01/19

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pn.: "Modernizacja obiektu Wieży ciśnień w Zawadzkiem".

Opis Plik do pobrania
SIWZ pobierz
Załącznik 1 i 2 (wersja edytowalna) pobierz
Załącznik 4 pobierz
Załącznik 5 pobierz
Załącznik 6 pobierz
Informacja z otwarcia ofert pobierz
Informacja o zakończeniu pobierz

  

 

Naglowek PROW2014 2020 kolor 1

05 marzec 2018 r.

Nr postępowania: ZP/02/18

Nr publikacji zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR: 36/05/03/2018

Roboty budowlane:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III.

Opis Plik do pobrania
Cz. I Zapytanie ofertowe IDW pobierz
Cz. II Zapytanie ofertowe IPU pobierz
Cz. III Zapytanie ofertowe OPZ pobierz
Załączniki edytowalne pobierz
Dokumentacja pobierz
Informacja z otwarcia ofert pobierz
Informacja o zakończeniu pobierz

  

Naglowek PROW2014 2020 kolor 1

25 styczeń 2018 r.

Nr postępowania: ZP/01/18

Nr publikacji zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR: 57/25/01/2018

Roboty budowlane:

Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami sieciowymi w m. Kielcza: etap III.

Opis Plik do pobrania
Cz. I Zapytanie ofertowe IDW pobierz
Cz. II Zapytanie ofertowe IPU pobierz 
Cz. III Zapytanie ofertowe OPZ pobierz
Załączniki edytowalne pobierz
Dokumentacja pobierz
Odpowiedzi na pytania pobierz
Informacja z otwarcia ofert pobierz
Informacja o zakończeniu pobierz

  

  

30 październik 2017 r.

Nr postępowania: ZP/02/17

Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2017/2018 na terenie gminy Zawadzkie

Opis Plik do pobrania
1. Ogłoszenie Ogłoszenie
2. SIWZ SIWZ
3. Załączniki (edytowalne) Załączniki
4. Informacja - otwarcie ofert Informacja z otwarcia ofert
5. Wybór wykonawcy Wybór wykonawcy


 

 

12 maj 2017 r.

Nr postępowania: ZP/01/17

"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kielcza - rejon ul. Opolskiej"

Opis Plik do pobrania
1. Ogłoszenie Ogłoszenie
2. SIWZ SIWZ
3. Umowa Umowa
4. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) OPZ
5. Przedmiar Przedmiar
6. Dokumentacja Dokumentacja
7. Załączniki w wersji edytowalnej Załączniki
8. Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert
9. Informacja o wynikach postępowania Wybór

  

15 listopad 2016 r.

Nr postępowania: ZP/01/2016

Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Zawadzkie.

Zadanie 1 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Żędowice.

Zadanie 2 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kielcza.

Opis Plik do pobrania
1. Ogłoszenie Ogłoszenie
2. SIWZ SIWZ
3. Załączniki Załączniki
4. Otwarcie ofert Otwarcie ofert
5. Wybór oferty Wybór oferty

  

07 październik 2015 r.

Nr postępowania: ZP/03/2015

Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2015/2016 na terenie gminy Zawadzkie. Zadanie 1 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w m. Żędowice i części m. Zawadzkie. Zadanie 2 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kielcza.

Opis Plik do pobrania
1. Ogłoszenie Ogłoszenie
2. SIWZ SIWZ
3. Wybór oferty Wybór oferty
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  

17 marzec 2015 r.

Nr postępowania: ZP/02/2015

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji odpylania kotłów WR-4,5 i WR-3,5 w Ciepłowni Miejskiej w Zawadzkiem przy ul. Paderewskiego.

Opis Plik do pobrania
1. Ogłoszenie pobierz
2. SIWZ pobierz
3. OPZ Wymagania Funkcjonalno Użytkowe pobierz
4. Umowa pobierz
5. Formularz oferty pobierz
6. Wybór najkorzystniejszej oferty pobierz
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz

 

27 luty 2015 r.

Nr postępowania: ZP/01/2015

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji instalacji odpylania kotłów WR-4,5 i WR-3,5 w Ciepłowni w Zawadzkiem przy ul. Paderewskiego.

Opis Plik do pobrania
1. Ogłoszenie pobierz
2. SIWZ pobierz
3. OPZ Wymagania Funkcjonalno Użytkowe pobierz
4. Umowa pobierz
5. Formularz oferty pobierz
6. Odpowiedź nr 1 pobierz
7. Zawiadomienie o unieważnieniu pobierz

  

06 listopad 2014 r.

Nr postępowania: ZP/05/2014

Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Zawadzkie - zimowe utrzymanie dróg gminnych w m. Żędowice i części m. Zawadzkie.

Opis Plik do pobrania
1. Ogłoszenie Ogłoszenie
2. SIWZ SIWZ
3. Informacja o wyborze Informacja o wyborze
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  

28 październik 2014 r.

Nr postępowania: ZP/04/2014

Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie gminy Zawadzkie. Zadanie 1 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w m. Żędowice i części m. Zawadzkie. Zadanie 2 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Kielcza.

Opis Plik do pobrania
1. Ogłoszenie Ogłoszenie
2. SIWZ SIWZ
3. Wybór oferty Wybór oferty
4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  

02 wrzesień 2014 r.

Nr postępowania: ZP/03/2014

Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej Graniczną) w Żędowicach z ulicą Ogrodową (Oczyszczalnia ścieków) w Zawadzkiem - ETAP II.

Opis Plik do pobrania
1. Ogłoszenie Ogłoszenie
2. SIWZ SIWZ
3. Umowa - wzór Umowa - wzór
4. OPZ OPZ
5. Przedmiary Przedmiary
6. Dokumentacja Dokumentacja
7. Wzór oferty Wzór oferty
8. Odpowiedź nr 1 Odpowiedź nr 1
9. Wybór oferty Wybór oferty
10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  

08 sierpień 2014 r.

Nr postępowania: ZP/02/2014

Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej Graniczną) w Żędowicach z ulicą Ogrodową (Oczyszczalnia ścieków) w Zawadzkiem - ETAP II.

Opis Plik do pobrania
1. Ogłoszenie Ogłoszenie
2. SIWZ SIWZ
3. Umowa - wzór Umowa - wzór
4. OPZ OPZ
5. Przedmiary Przedmiary
6. Dokumentacja Dokumentacja
7. Wzór oferty Wzór oferty
8. Odpowiedź nr 1 Odpowiedź nr 1
9. Zawiadomienie o unieważnieniu Zawiadomienie o unieważnieniu

  

22 lipiec 2014 r.

Nr postępowania: ZP/01/2014

Budowa kanalizacji sanitarnej łączącej ulicę Opolską (dawniej Graniczną) w Żędowicach z ulicą Ogrodową (Oczyszczalnia ścieków) w Zawadzkiem - ETAP II.

Opis Plik do pobrania
1. Ogłoszenie Ogłoszenie
2. SIWZ SIWZ
3. Umowa - wzór Umowa - wzór
4. OPZ OPZ
5. Przedmiary Przedmiary
6. Dokumentacja Dokumentacja
7. Wzór oferty Wzór oferty
8. Zmiany w SIWZ nr 1 Zmiany w SIWZ nr 1
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
10. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

UE zawkom PROW podpis

23 grudnia 2013 r.

Nr postępowania: ZP/01/2013

Usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego dla Projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II" w ramach działania 321 - "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", które objęte jest PROW na lata 2007-2013 - ROZSTRZYGNIĘTY.

Opis Plik do pobrania
1. Ogłoszenie Ogłoszenie
2. SIWZ SIWZ
3. Umowa - wzór Umowa - wzór
4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót STWOiR
5. Wzór oferty Wzór oferty
6. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Wybór oferty
7. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

  

UE zawkom PROW podpis

23 grudnia 2013 r.

Nr postępowania: ZP/02/2013

Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Zawadzkie - budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków wyposażonymi w system sterowania i nadzorowania w m. Kielcza: etap I i II" w ramach działania 321 - "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej", które objęte jest PROW na lata 2007-2013 - ROZSTRZYGNIĘTY.

Opis Plik do pobrania
1. Ogłoszenie Ogłoszenie
2. SIWZ SIWZ
3. Umowa - wzór Umowa - wzór
4. OPZ OPZ
5. Przedmiary Przedmiary
6. Dokumentacja cz. 1 Dokumentacja cz.1
7. Dokumentacja cz. 2 Dokumentacja cz.2
8. Dokumentacja cz. 3 Dokumentacja cz.3
9. Dokumentacja cz. 4 Dokumentacja cz.4
10. Dokumentacja cz. 5 Dokumentacja cz.5
11. Wzór oferty Wzór oferty
12. Odpowiedź nr 1 Odpowiedź nr 1
13. Odpowiedź nr 2 Odpowiedź nr 2
14. Odpowiedź nr 3 Odpowiedź nr 3
15. Odpowiedź nr 4 Odpowiedź nr 4
16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
17. Załącznik nr 5 - poprawiony Załącznik nr 5 poprawiony
18. Uzupełnienie przedmiarów A2 i A3 Uzupełnienie przedmiarów A2 i A3/a>
19. Przedmiar A2 (wersja edytowalna) Przedmiar A2 (wersja edytowalna)
20. Przedmiar A3 (wersja edytowalna) Przedmiar A3 (wersja edytowalna)
21. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Wybór oferty
22. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

14 sierpnia 2013 r.

 

Zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady komunalne o poj. 120 l - ROZSTRZYGNIĘTY.

 

Opis Plik do pobrania
Ogłoszenie Ogloszenie.pdf
SIWZ SIWZ.pdf
Umowa - wzór Umowa.doc
Oferta Oferta.doc
Wybór oferty Wybór oferty.pdf

28 września 2012 r.

Kanalizacja sanitarna w ul. Dobrego Pasterza w miejscowości Kielcza - ROZSTRZYGNIĘTY.

Opis Plik do pobrania
Ogłoszenie Ogloszenie.pdf
Specyfikacja techniczna wykonania i obioru robót STWiOR.pdf
Umowa - wzór Umowa_wzor_zal2.pdf
Rysunki Rysunki.rar
Oferta - wzór Oferta_wzor_zal1.pdf
Przedmiar Przedmiar.pdf
Zawiadomienie o wyborze oferty wybor.pdf